Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasuneko goi mailako teknikarien 35 plaza

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasuneko goi mailako teknikarien hogeita hamabost plaza txa­nda librean eta lehiaketa-oposizio bidez bete­tze­ko hautapen prozesuaren deialdia. Nolanahi ere, deitutako plaza kopurua handitu egin daiteke, %10 arte gehienez, gainditutakoen zerrenda argitaratu aurretik sor daitezkeen lanpostu hu­tsak gehituta.

Zenbait baldintza:

Titulu ofizial edo homologatu hauetakoren bat izatea edo eskura­tze­ko eskubideak ordainduta eduki­tzea: doktoregoa, lizen­tzia, ingeniari­tza, arkitektura edo uniber­tsi­tate gradua.

 Euskarako 3. hizkun­tza eskakizuna egiazta­tzen duen agiriaren jabe izatea

Izen emate epea: 2018/07/25

Informazio osoa HEMEN

 

No comments yet.

Utzi erantzuna